Kontingent

Ved indmeldelse i FDF Tårnby opkræves et indmeldelsesgebyr på 150 kr. For indmeldelse klik her: http://fdftaarnby.com/ny-i-fdf/indmeldelse/

Reglerne for kontingent er pr. februar 2017 som følger:

I marts måned modtages kontingentopkrævning for marts-oktober.

I oktober måned modtages kontingentopkrævning for oktober-marts.

Kontingentet er pr. marts 2017 kr. 450 pr. halvår.

Hvis barnet er indmeldt frem til 14 dage før kontingentopkrævning udsendes, så skal der betales kontingent.

I FDF arbejder alle ledere, assistenter og bestyrelsesmedlemmer gratis. Det betyder at kontingentet bruges på materialer til møderne, til brug af vores kredshus “Højborg” og til diverse aktiviteter for medlemmerne.

Der tillægges et rykkergebyr på kr. 50, såfremt kontingentet ikke er betalt senest 1 måned efter fristen. Hvis der er problemer omkring kontingentopkrævningen, så kontakt Signe Mehlsen på signemehlsen (snabel a) gmail.com, så vi undgår at bruge unødig tid på rykkerproceduren.

Indmeldelse:

Barnet kan deltage på op til 3 møder, før det indmeldes. Indmeldelse sker på http://fdftaarnby.com/ny-i-fdf/indmeldelse/.

Ved indmeldelse opkræves et indmeldelsesgebyr på 150 kr. Desuden opkræves kontingent på 450 kr. manuelt, medmindre der på indmeldelsesdatoen er under 1½ måned til næste automatiske opkrævning.

Udmeldelse:

Udmeldelse sker på http://fdftaarnby.com/kredsen/udmeldelse/. Orientér desuden barnets leder om udmeldelsen og gerne årsagen.