Pilt

Pilteholdet er for dig som går i 3. og 4. klasse. Piltene har møde hver onsdag fra 18.15-19.45.

 

Ledere: Emma, Sofie og Natacha

Hjælpere: Christina B.

 

Husk at melde afbud hvis du ikke kan komme til et af møderne.

Der er åbent for nye medlemmer.