skip to Main Content

Fællesmøde for hele kredsen og forældre

Onsdag d. 22. september kl. 17.30-19.00 holder vi fællesmøde for hele kredsen og forældre. Vi vil afholde årsmøde for kredsen, generalforsamling i FVK og informationsmøde om Landslejr 2022.

Vi serverer pølser og brød ved mødets start. Tilmelding er derfor nødvendig på: https://fdftaarnby.nemtilmeld.dk/13/

For at være stemmeberettiget til Forældre- og VenneKredsens generalforsamling, skal man have indbetalt kontingent, 100 kr. på reg 4085 konto: 4105341474 i Danske Bank eller via MobilePay til box86911. Medlemskabet er personligt.

Back To Top