Skip to content

Kredsens historie

Tårnby FDF blev  stiftet d. 25. januar 1956 af pastor Erling Djurås – og var fra begyndelsen kun et tilbud for drenge. De første år, blev alle møder afholdt på Korsvejens Skole.

I 1960 får kredsen tilbudt en gammel flygtningebarak fra anden verdenskrig. Denne blev flyttet til Løjtegårdsvej og genrejst som Højborg. Her blev der afholdt møder for drengene.

I 1952 var der på landsplan oprettet FPF (Frivilligt Pige Forbund), men dette kom først til Tårnby i begyndelsen af tresserne. Pigerne fik deres egen kreds FPF Tårnby og holdt til i lokaler i kælderen  på Hornevej, ved det der nu er Amager Privatskole.

De efterfølgende to årtider blev betydningsfulde i Tårnby FDF/FPFs historie.  De to kredse fik en samlingspunkt omkring musikken. FDF’erne samlede sig i et stort tamburkorps og  et større brass band orkester.  Det blev til mange store oplevelser og ture til både ind- og udland, bl.a. var de hvert år til de danske årsmøder i Sydslesvig.

På dette tidspunkt var der ca. 275 drenge samlet i FDF Tårnby og pigerne fuldte godt med, 125 medlemmer i FPF Tårnby.

I 1972 slog de to landsforbund sig sammen til FDF/FPF og umiddelbart  efter bliver de to kredse også lagt sammen i Tårnby.

Det blev nogle store lejre, bl.a. sommerlejre, i  årene efter sammenslutningen. Disse lejre har, sammen med Landslejrene og weekendture, altid været meget populære i kredsen.

Efter at have lejet os til andres hytter i mange år, tog tre ægtepar initiativ, at afholde bankospil en  gang ugentlig fra midten af tresserne og fem år frem. På det tidspunkt havde de skrabet så mange penge sammen, at de kunne bygge en lejrhytte. Det blev til Egegården, som ligger ved Hvalsø.

Den blev bygget ved frivilligt arbejdskraft, hvor forældre, ledere og venner brugte weekender og ferier i fem år, indtil den var klar til at indvie i 1976.

I dag har kredsen omkring 100 medlemmer, stadig i kredsens hytte Højborg. Ledere og bestyrelse er stadig frivillige, men selve mødeaktiviteterne er ændret meget siden pastor Djurårs tid. Ud over musik brugte man den gang tiden på gymnastik og lange gåture. I dag bruger kredsens ledere meget af tiden på at samle leg og fantasi i en god blanding af læring. Weekendture, sommerlejre og Landslejre er koncepter som kredsen stadig bruger meget tid på, og værdsætter højt.

I januar 2011 brændte den gamle barakhytte Højborg ned til grunden, og i September 2012 blev et nyt kredshus indviet til en kæmpe reception med kredsens gamle orkester spillede. Mange var mødt, især folk som havde været tilknyttet kredsen fra gamle dage.

I 2016 havde kredsen 60 års jubilæum

Back To Top