skip to Main Content

I FDF Tårnby følger vi samværsreglerne fra Landsforbundet og indhenter børneattester efter gældende regler. Vi introducerer nye ledere til reglerne og tager dem op løbende på ledermøder.

Samværsreglerne har to formål: Dels at skabe tryghed for forældre, der sender deres børn til vores FDF-aktiviteter. Dels at give opbakning til lederne, således at de trygt kan udføre deres arbejde i kredsen.

Læs mere omkring Landsforbundets samværsregler: https://kredsservice.fdf.dk/kredsens-liv/regler/fdfs-samvaersregler/
Back To Top